22 maja 2024

Cufflink

Kolejna witryna oparta na WordPressie

Wpływ pandemii na problemy z uzależnieniami

2 min read

Wzrost problemów z uzależnieniem podczas pandemii COVID-19

Problem uzależnień intensyfikuje się podczas kryzysów, takich jak obecna pandemia COVID-19. Ta nowa rzeczywistość, niespokojne czasy niepewności i izolacji społecznej, stworzyły warunki sprzyjające narastaniu problemów zdrowia psychicznego, w tym uzależnień. Od alkoholu i używek do uzależnień behawioralnych, takich jak hazard czy obsesyjne korzystanie z Internetu, pandemia wydaje się pogłębiać już istniejące problemy.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), konsumpcja alkoholu wzrosła drastycznie podczas lockdownów. Alkohol jest popularnym mechanizmem radzenia sobie ze stresem i lękiem, dwa stany emocjonalne, które stały się powszechne podczas pandemii. Podobnie, izolacja i brak innych form rozrywki spowodowały wzrost uzależnienia od hazardu online oraz od używania mediów społecznościowych. Ośrodek leczenia Uzależnień

Zmiana dostępu do pomocy i wsparcia

Podczas gdy problemy z uzależnieniem wzrastają, dostęp do pomocy i wsparcia jest ograniczony. Wiele ośrodków odwykowych i grup wsparcia musiało zmienić sposób działania ze względu na ograniczenia związane z pandemią. Chociaż telemedycyna i spotkania online to skuteczne narzędzia, dla niektórych osób brak bezpośredniego kontaktu z terapeutami i grupami wsparcia może być trudny.

Brak dostępu do rutynowej opieki zdrowotnej i opóźnione leczenie mogą również prowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia psychicznego i fizycznego osób z uzależnieniem. Dlatego ważne jest, aby rządy i organizacje zdrowia publicznego podejmowały działania mające na celu dostarczenie wsparcia i usług osobom potrzebującym, pomimo wyzwań związanych z pandemią.

Potrzeba skoncentrowanych działań

Jedno jest pewne: pandemia COVID-19 pogłębiła problemy z uzależnieniem na całym świecie. Ta sytuacja podkreśla potrzebę równie globalnej odpowiedzi, skoncentrowanej na zapewnieniu dostępu do wsparcia i leczenia dla osób zmagających się z uzależnieniem. To jest szczególnie ważne teraz, kiedy wiele osób cierpi na problemy zdrowia psychicznego spowodowane stresem i niepewnością związaną z pandemią.

Zapobieganie uzależnieniom i pomoc tym, którzy z nimi walczą, wymaga zdecydowanych działań na wielu frontach. Oprócz zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej, istotne jest też zwrócenie uwagi na czynniki społeczne i ekonomiczne, które mogą zwiększać ryzyko uzależnienia, takie jak bezrobocie, ubóstwo i izolacja. Ośrodek leczenia Uzależnień